Drone operaties in de Specific Categorie

De Europese EASA wetgeving voor drones wordt op 31 december 2020 van kracht en vanaf dat moment zullen veel drone operaties worden uitgevoerd in de Specific Categorie. Maar welke typen operaties vallen precies binnen deze categorie? En wat zijn de eisen waarin je moet voldoen binnen deze categorie?Met de inwerkingtreding van de Europese wetgeving zal het voor drone operators niet langer mogelijk zijn om een vergunning of ontheffing aan te vragen onder de nationale regelgeving. In plaats daarvan zullen zij moeten voldoen aan de eisen van de #EASA Open of Specific Categorie. Maar hoe bepaal je of jouw operatie binnen de Open of Specific Categorie valt?


Operaties binnen de Open Categorie

Om te bepalen of jouw operatie binnen de Specific Categorie valt moet je eerst uitsluiten dat de operatie uitgevoerd kan worden binnen de #Open Categorie. Maar hoe kun je dit doen? Ten eerste hebben alle operaties binnen de Open Categorie een aantal duidelijke limitaties, bijvoorbeeld:


- Je operatie mag enkel worden uitgevoerd tot 120 meter hoogte boven grondniveau

- Het maximale startgewicht (MTOW) van de drone moet minder zijn dan 25 kg

- De operatie mag enkel worden uitgevoerd binnen Visual Line Of Sight (VLOS)

- Je moet een veilige afstand aanhouden van personen en je mag niet over groepen mensen vliegen

- Je mag geen gevaarlijke goederen vervoeren of materiaal van de drone afwerpen

Indien jouw operatie niet kan voldoen aan een van deze eisen dan zal deze zeker moeten worden uitgevoerd binnen de Specific Categorie. Maar er is meer... De Open Categorie is verdeeld in drie subcategorieën welke specifieke operaties toestaan op basis van het gewicht van je drone. De tabel hieronder geeft een duidelijk overzicht van de drie subcategorieën en de bijbehorende gewichten.

Wat kunnen we nu exact uit deze tabel afleiden? Als we de tabel aandachtig bekijken, zien we dat de volgende typen operaties niet zijn toegestaan binnen de Open Categorie:

  • Vluchten boven groepen mensen met drones zwaarder dan 250 gram

  • Vluchten dichtbij (binnen 30 meter) niet bij de operatie betrokken personen met drones zwaarder dan 900 gram

  • Vluchten dichtbij (binnen 150 meter) bebouwde gebieden (zoals woonwijken, recreatie- en industriegebieden) met drones zwaarder dan 4 kg

Al deze typen operaties zullen daarom moeten worden uitgevoerd in de Specific of Certified Categorie. En als klap op de vuurpijl mogen (nationale) autoriteiten ook nog bepaalde gebieden aanwijzen als "Alleen Specific Categorie". Deze zones, bijvoorbeeld rondom luchthavens en heliports, zullen worden getoond op een dronekaart - zoals de kaart in de AirHub Drone Operations App.


Nu we weten wanneer een operatie plaatsvindt in de Specific Categorie gaan we kijken naar hoe je de eisen kan bepalen waaraan je moet voldoen op het moment dat je binnen deze categorie werkt.

Operaties binnen de Specific Categorie


Indien je wilt werken binnen de Specific Categorie zal je willen weten wat de #eisen zijn voor de luchtwaardigheid van de drone waarmee je gaat vliegen, welke limitaties en procedures beschreven moeten worden in je Operationele Handboek en wat de eisen zijn aan de flight crew (piloot, visuele waarnemer, en/of payload operator).


Maar hoe bepalen we deze vereisten? Daar zijn in de basis drie opties voor. De eerste optie is om deze uit een nationaal of EASA Standaard Scenario (#STS) te halen. De tweede optie is om deze uit een een Pre-Defined Risk Assessment (PDRA) te halen. De derde optie is om zelf een Specific Operations Risk Assessment (SORA) uit te voeren. We zullen nu verder inzoomen op deze drie opties.

Standaard Scenarios en PDRA

Een Standaard Scenario is een type #UAS (drone) operatie binnen de Specific Categorie waarvoor een volledige lijst aan mitigerende maatregelen is geïdentificeerd, en dit op een dusdanige wijze dat dat de competente autoriteit (veelal de luchtvaartautoriteit) genoegen neemt met een verklaring van de operator waarin hij aangeeft dat hij deze mitigerende maatregelen zal toepassen wanneer hij dit type operatie uitvoert.

Standaard Scenarios kunnen enkel ontwikkeld worden voor operaties met onbemande luchtvaartuigen met:

a) Een maximale afmeting van 3 meter binnen VLOS boven een gecontroleerd grondgebied, behalve boven groepen mensen;

b) Een maximale afmeting van 1 meter in VLOS, behalve boven groepen mensen;

c) Een maximale afmeting van 1 meter onder BVLOS omstandigheden boven dunbevolkt gebied;

d) Een maximale afmeting van 3 meter onder BVLOS omstandigheden boven een gecontroleerd grondgebied.


Verder moeten deze operaties worden uitgevoerd onder 120 meter boven grondniveau (AGL) en binnen ongecontroleerd luchtruim (klasse F of G) of gecontroleerd luchtruim na coördinatie en individuele autorisatie volgens de procedures die voor dit gebied van toepassing zijn (bijv. STS1A in Nederland). Wanneer we kijken naar mogelijkheden hierboven kunnen we concluderen dat enkel een beperkt aantal Standaard Scenarios ontwikkeld kan worden waarvoor een verklaring door de operator voldoende zou zijn. En hoe zit het dan met operaties die buiten deze mogelijkheden vallen maar wel gestandaardiseerd zouden kunnen worden?

Voor deze typen operaties is het mogelijk voor nationale of Europese autoriteiten om een Pre-Defined Risk Assessment te ontwikkelen. Een #PDRA is een type UAS operatie in de Specific Categorie waarvoor een volledige lijst aan mitigerende maatregelen is geïdentificeerd, net als bij een Standaard Scenario. Het verschil is echter dat een verklaring van de operator waarin hij aangeeft dat hij de mitigerende maatregelen zal toepassen bij het uitvoeren van een dergelijke operatie niet voldoende is. In dit geval zal de competente autoriteit of een gekwalificeerde entiteit controleren of het bewijs dat is aangeleverd door de operator in de vorm van certificaten van luchtwaardigheid, piloten brevetten, van toepassing zijnde procedures en limitaties in het Operationele Handboek, etc. voldoende is.


Specific Operations Risk Assessment (SORA)

Indien jouw operatie niet valt onder een Standaard Scenario of een PDRA dan kan je zelf een risico analyse uitvoeren in de vorm van een SORA. De Specific Operations Risk Assessment (#SORA) is ontwikkeld door JARUS (the Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) om drone operators te voorzien van een geaccepteerde vorm van risico analyse voor drone operaties.


De SORA stelt zogenaamde "risk barriers" voor om te voorkomen dat de controle over een operatie verloren gaat en geeft "harm barriers" voor het geval dit toch gebeurd (bijv. een emergency response plan). Het SORA proces start met het definiëren door de operator van een operationeel volume waarbinnen de operatie plaatsvindt. Dit operationele volume staat in relatie tot de luchtruim (adjacent airspace) en de grond (adjacent ground area) hieromheen. De SORA bevat zowel een Ground Risk Model (#GRC) en een Air Risk Model (#ARC) om de risico's ten opzichte van de grond als de lucht te bepalen voor het operationele volume en de gebieden hieromheen. Ook worden er in het SORA proces mitigerende maatregelen aangereikt die deze risico's kunnen verminderen.

Als je meer wilt weten over de SORA moet je zeker deze blog lezen waarin de SORA wordt uitgelegd. En als je op zoek bent aan een makkelijke manier om zelf een SORA te maken dan bevelen we je aan om onze Online SORA Tool te gebruiken.

Voldoen aan de vereisten


Nu je weet hoe je kan bepalen of je operatie in de Specific Categorie valt en weet hoe je de vereisten die horen bij jouw operatie kunt bepalen, is het tijd om deze eisen in te vullen. Maar hoe kan je dit doen? Dat is waar wij voor zijn bij AirHub.Hoe AirHub u kan helpen


Bij AirHub hebben we veel organisaties, uit vele industrieën en sectoren, geholpen met het opzetten van veilige, efficiënte en verantwoorde drone operaties. Neem contact met ons op om te profiteren van de expertise en ervaring van onze adviseurs. Zij helpen u in het toepassen van de SORA risico analyse en begeleiden u bij het opstellen van een Operationeel Handboek specifiek gericht op uw operatie. Onze trainers helpen u met het certificeren van uw flight crew en zullen hen trainen in het veilig uitvoeren van uw type operatie. En met behulp van het AirHub Drone Operations Management Platform kunt u efficiënt uw drone operaties plannen, uitvoeren en managen.

  • White Twitter Icon

© 2017 - 2020 by AirHub - All rights reserved - Privacy Policy