RPAS en UAS Operationeel Handboek voor ROC en EU Specific Categorie

Updated: Jan 26

Het operationele handboek vormt de basis van uw drone operatie en is onmisbaar bij het verkrijgen van uw RPAS Operator Certificate (ROC) of vergunning in de Specific Categorie.


Om uw RPAS Operator Certificate (ROC) of vergunning onder de Europese Specific Categorie te behalen dient u als operator te beschikken over een operationeel handboek. In dit handboek staan onder meer de organisatie, de technische gegevens van de drone en de opzet en uitvoering van de vliegoperatie beschreven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) en andere luchtvaartautoriteiten in Europa kunnen bovendien, door het opnemen van gerichte procedures, de operator een ontheffing of toestemming verlenen voor specifieke luchtwerkzaamheden als vliegen in de #CTR, boven #bebouwing, boven het #spoor en buiten het zicht van de piloot (#BVLOS).


Onder de Nederlandse nationale wetgeving (geldig voor ROC-houders tot 1 juli 2021) is een goedgekeurd operationeel handboek, naast een verzekerde drone met een Bewijs van Inschrijving (#BvI) en Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid (S-BVL) en minimaal één piloot met een Remotely Piloted Aircraft Licence (RPA-L) vereist om het ROC te verkrijgen. In dit handboek kunnen verschillende ontheffingen worden opgenomen.


Onder de Europese wetgeving (geldig vanaf 1 juli 2020) is een operationeel handboek, met hierin verwerkt de eisen van de #SORA of het Standaard Scenario waaronder u vliegt, nodig om een operationele autorisatie aan te vragen. Waar onder de Nederlandse wetgeving er één type operationeel handboek is, zullen dit er onder de Europese wetgeving zes zijn - afhankelijk van het SAIL level van uw operatie.


Bij AirHub hebben we bijna alle Nederlandse SORA's en Standaard Scenarios ontwikkeld en geschreven voor Drone Expert Groep van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Onze operationele handboeken zijn dan ook al voorbereid op de Europese wetgeving en worden daardoor snel goedgekeurd door ILT. Bovendien zijn onze adviseurs ook piloot in de bemande luchtvaart en daardoor bekend met het gebruik van professionele operationele handboeken.


Bewezen track-record


Door onze jarenlange ervaring in de bemande en onbemande luchtvaart en uitgebreide expertise in het schrijven van operationele handboeken kiezen veel bedrijven en overheidsorganisaties voor een operationeel handboek van AirHub. Wij hebben dan ook het het voorrecht om te werken voor een aantal van de grootste en meest innovatieve bedrijven van Nederland en België.
Inhoud van het Operationele Handboek en SMS Manual


In de luchtvaart wordt al decennia lang vertrouwd op checklisten, operationele handboeken en Standard Operating Procedures (#SOP). Voor drones is dit niet anders. Elke vlucht bevat een groot aantal handelingen vóór, tijdens en ná de vlucht waardoor er ruimte is voor fouten. Met het operationele handboek van uw drone operatie kunt u variabelen verminderen en menselijke fouten voorkomen. Zo creëert u een veilig en efficiënt drone programma. Het handboek is de kern van uw vliegoperatie en beschrijft onder meer hoe u op een verantwoorde en gestandaardiseerde manier werkt. Samen met de checklisten en standaard procedures geven zij vertrouwen aan de autoriteiten, verzekeraars en uw klanten.


Ons template voor het drone operationeel handboek bevat 150+ pagina's met - door IL&T - gevalideerde richtlijnen en procedures die u kunt aanpassen op uw organisatie: 

 • Organisatorische Structuur

 • Crew Resource Management (CRM)

 • Multi Crew Coordination (MCC)

 • Technische UAS Informatie

 • Vlucht Planning en Risico Analyse

 • Onderhoud en Software Updates

 • Standard Operating Procedures

 • Crew Briefings en Checklisten

 • Normale, Abnormale en Nood Procedures

 • Training Protocollen

 • VLOS Operaties en Ontheffingen (bijv. #EVLOS of #BVLOS)

Naast het operationele handboek ontvangt u bij ons ook een Safety Management System Manual. In dit handboek voor uw veiligheidsmanagementsysteem staan alle procedures beschreven met betrekking tot het verhogen van het veiligheidsniveau van uw operatie. Zo staat beschreven hoe u gevaren, incidenten en ongelukken kunt melden en er zorg voor kan dragen dat de juiste mitigerende maatregelen worden geïntegreerd in uw organisatie.


Onze operationele handboeken zijn gevalideerd door ILT en in lijn met de aankomende Europese wetgeving

Onze werkwijze: modulaire handboeken en implementatie


Om (overheids)organisaties snel te kunnen voorzien van kwalitatief goede handboeken en ontheffingen werkt AirHub met een modulair systeem. Bij operaties onder het RPAS Operator Certificate (ROC) leveren we voor u een basis operationeel handboek waaraan we vervolgens de gewenste ontheffingen - zoals vliegen binnen industrie- of havengebieden - toevoegen.


Bij operaties onder de Europese wet- en regelgeving voorzien wij u van een basis operationeel handboek wat past bij het zogenaamde SAIL level van uw operatie. Vervolgens voegen wij hieraan de procedures toe die voortkomen uit de SORA risico analyse die u heeft uitgevoerd of het Standaard Scenario waaronder u vliegt.


Een basis operationeel handboek omvat bij AirHub alle vereisten die door IL&T en de Europese luchtvaartautoriteit #EASA worden gesteld om te mogen vliegen binnen de ‘Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen’ en de Europese wetgeving (Implementing Act en Delegated Act). Wij maken hierbij gebruik van een zelf ontwikkeld template dat wordt aangevuld met informatie over de organisatie, de vliegoperatie, de drone en de piloot. Doordat wij reeds voor een veel verschillende typen drones handboeken hebben geschreven, kunnen deze vaak ‘uit voorraad’ geleverd worden.


Vraag naar onze keuzelijst om te zien voor welke drones wij reeds een operationeel handboek hebben geschreven en welke ontheffingen en Standaard Scenarios er beschikbaar zijn.


Aan een basis operationeel handboek kunnen ontheffingen (bij ROC-handboeken) zoals vliegen boven 120 meter rondom een object - voor bijvoorbeeld windmolen inspecties - en Standaard Scenarios zoals vliegen rondom een object in de bebouwde kom en boven het spoor (bij ROC- en EU-handboeken) worden toegevoegd. Ook hier geldt dat wij veel van deze ontheffingen en Standaard Scenarios al eerder hebben geschreven en dat deze zijn goedgekeurd door de luchtvaartautoriteit.


Net als in de bemande luchtvaart bevatten onze operationele handboeken meerdere delen. Hierdoor kunnen wij, als u een nieuw type drone toevoegt aan uw vloot, makkelijk een extra "deel B" toevoegen aan uw handboek met procedures die specifiek van toepassing zijn op dat type drone.


Gebruik AirHub om veilig te vliegen en in lijn te blijven met nationale regelgeving.

Meer dan alleen een operationeel handboek


Bij AirHub schrijven we niet alleen uw operationele handboek, wij implementeren deze ook in uw organisatie. Zo trainen we uw personeel in het gebruik van het handboek en het toepassen van de procedures die hierin staan. Ook begeleiden wij u bij het aanvragen van uw ROC vergunning of Europese operationele autorisatie en zorgen we dat uw drones worden geregistreerd, gekeurd worden op luchtwaardigheid en verzekerd zijn. Daarnaast zorgen we dat uw crews de theoretische en praktische training ondergaan die nodig is om hun brevet of certificering te behalen.


Nadat u uw vergunning of operationele autorisatie hebt ontvangen, begeleiden wij u bij het opschalen van uw operatie en zorgen we dat u in lijn blijft met de geldende wet- en regelgeving. Zo zullen we uw handboek onderhouden en kan u met ons Drone Operations Management platform voor iOS, Android en Web-Dashboard inzicht verkrijgen in de status van uw vliegoperatie en er voor zorgen dat uw crews hun vluchten op een efficiënte en gestandaardiseerde manier plannen, uitvoeren en loggen.


Onze handboeken voldoen aan de ISO normen


Als grote onderneming of als opdrachtnemer van dergelijke ondernemingen moet u vaak voldoen aan ISO normen. Deze normen zorgen ervoor dat bepaalde werkzaamheden op een consistente manier worden uitgevoerd volgens duidelijk omschreven procedures. Door te werken onder ISO normen kunt u aantonen dat het kwaliteitsniveau van uw dienstverlening gewaarborgd is en dat u altijd op een gestandaardiseerde manier werkt.


De ISO normen zijn internationaal erkend en daarom kunt met onze operationele handboeken niet alleen terecht in de Europese Unie maar ook daarbuiten. U zult merken dat uw handboek en procedures door grote en veeleisende afnemers, bijvoorbeeld in de olie- en gasindustrie, #energie sector en #constructie, sneller geaccepteerd zullen - ook omdat zij deze ISO-certificaten vaak zelfs verplicht stellen.


Onze operationele handboeken zijn opgesteld conform de ISO 21384-serie en de ISO 23665 normen. We hebben hierbij nauw gekeken naar de vereisten in ISO 21383-3, Unmanned aircraft systems – Part 3: Operational procedures. Onze procedures voor vluchtplanning, -voorbereiding, -uitvoering en onderhoud zijn in lijn met deze normen. Ook de eisen voor veiligheidsmanagement en bescherming van privacy zijn hierin verwerkt.


Op het moment dat ISO 21384-2, Unmanned aircraft systems – Part 2: Product systems, ISO 21384-4, Unmanned aircraft systems – Part 4: Vocabulary en ISO 23665, Unmanned aircraft systems – Training for personnel involved in UAS operation gepubliceerd worden zullen we deze eveneens verwerken in onze handboeken, opleidingen en technische UAS keuringen.


Hoe AirHub u kan helpen


Bij AirHub hebben we vele organisaties uit verschillende industrieën en sectoren geholpen bij het opzetten van veilige, efficiënte en verantwoorde drone operaties. Neem contact met ons op om te profiteren van de expertise en ervaring van onze adviseurs en trainers. Zij kunnen u helpen de juiste drone en software te selecteren, uw standard operating procedures en operationeel handboek te schrijven, uw trainingsprogramma op te zetten en uw vergunning aan te vragen. En met ons AirHub Drone Operations Management platform kunnen uw managers een duidelijk overzicht behouden op uw vliegoperatie.

 • White Twitter Icon

© 2017 - 2020 by AirHub - All rights reserved - Privacy Policy